Siedziba firmy

NIP 837-177-36-92
VAT No: PL8371773692
REGON 141758443
Bank PEKAO S.A.
81 1240 1822 1111 00102 3980331

Rejestr handlowy
S─ůd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Rejestru S─ůdowego Krajowego
KRS 0000325395
Kapitał zakładowy 1 000 000 zł.
 

GDAŃSK

 

RADOM

 

SOSNOWIEC

 

KRAKÓW